Còpies de seguretat: Part I - Les coses clares

Title
Go to content

Còpies de seguretat: Part I - Les coses clares

informati.cat - Blog d'informàtica
Publicat per Xavier Tolentino Marjanet a Seguretat · 27 May 2022
Tags: còpiacòpiesseguretat
Abans d'esplaiar-me escrivint sobre el maquinari o el programari de sistemes de backup serà molt més interessant entendre els aspectes més importants sobre aquesta qüestió i centrar-nos en tenir clars els conceptes.

Crec que no fa falta dir que ara com ara, en entorns domèstics i sobretot professionals, la informàtica ens acompanya en tot moment. Tenim l'ordinador ple de dades: documents, fotos, e-mails, calendaris, contactes, comptabilitat, facturació, gestió de clients, inventaris... En el cas d'un entorn professional, depenem pràcticament al 100% de la disponibilitat d'aquesta informació. Però no som del tot conscients que, en el pitjor dels casos, totes aquestes facilitats es poden convertir en el nostre pitjor malson.
Tinguem clara una cosa:
Quan m'arriba un ordinador amb el disc dur 'mort' en poques ocasions es pot recuperar la informació que conté. Perquè us feu una idea, dels darrers discs durs (una quinzena) que he intentat recuperar només he pogut salvar-ne un parell. I d'un d'aquests dos només vaig poder salvar part de les dades que tenia. Existeixen laboratoris especialitzats en recuperació de dades de discs malmesos, però ja us adverteixo que recuperar-ne la informació sortirà molt car (més que 'gastar' en un sistema de còpies fiable).

Dit això, anem per feina...
Què?
Segons la wikipèdia:

"En informàtica una còpia de seguretat (backup en anglès)  fa referència a la còpia d'informació que es realitza per tal de ser  restaurada en cas de pèrdua de dades o en cas de ser requerida amb  posterioritat."
Com?
Perquè una còpia es pugui considerar de seguretat s'ha de fer sempre en un suport extern, ja sigui un disc compacte, cinta, SSD/HDD, FTP, núvol...
Quan?
Aquest és potser el punt clau.

En entorns professionals convé disposar d'un conjunt de mitjans diferenciats per còpies diàries, setmanals, mensuals i anuals. Les diàries les faríem de dilluns a dijous, les setmanals els divendres, la mensual el darrer divendres de cada mes i l'anual el darrer dia de l'any.

Perquè el sistema fos completament efectiu, disposaríem de dos conjunts de mitjans de còpies diàries, quatre de còpies setmanals, dotze de còpies mensuals i un per a cada any.

En canvi, en un entorn domèstic, en tindríem prou fent una còpia cada mes alternant el suport. Per exemple, tinc dos discs durs externs, un mes faig la còpia al disc A, el següent més al B i després tornaria a sobreescriure el disc A, etc.
Us recomano
Etiquetar degudament els mitjans on fem les còpies per a localitzar-los i identificar-los fàcilment.

És altament recomanable, en entorns professionals, que els mitjans on fem les còpies s'emmagatzemin en una caixa de seguretat a ser possible ignífuga.

També és convenient tenir, com a mínim, la copia setmanal emmagatzemada en una localització diferent de l'entorn de treball.

En un entorn domèstic el mitjà que triem per a fer les còpies ha de ser exclusiu per a aquest propòsit. Això de fer còpies en un disc dur extern en el qual també hi tenim pel·lícules i el connectem a la tele resta moltíssima fiabilitat al suport. La idea perquè la còpia sigui de seguretat és la següent: Connectem el disc dur, fem la còpia, desconnectem el disc dur, i el desem a un calaix fins al pròxim cop que decidim fer una altra còpia.

Amb això que he exposat ja hauríem de tenir clar què és una còpia de seguretat. Aviat publicaré la segona part on parlaré de maquinari específic per a les còpies.


Back to content